Team ATV off road Slovakia

O nás

Základným poslaním občianskeho združenia ATV off road Slovakia je spájať štvorkolkárov, milovníkov motoristického športu, ale aj celé štvorkolkárske tímy zo Slovenska, za účelom spoznať nových ľudí s rovnakou vášňou k štvorkolkám a priblížiť tento šport širokej verejnosti.
Zúčastňujeme sa rôznych stretnutí a súťaží v rámci celého Slovenska, ale aj v zahraničí a tak isto podporujeme tieto akcie, ako aj niektorých výborných jazdcov.
Skupina ATV off road Slovakia vznikla v júli 2013.
Od vtedy si prešla rôznymi etapami. Vo svojich začiatkoch ešte neboli štvorkolky tak rozšírené a populárne, ako dnes a oficiálne akcie pre tento druh zábavy sa dali spočítať na prstoch jednej ruky.
No tak ako sa menila doba, zmenila sa aj skupina. Chceli sme organizovať akcie a stále viac lepších akcií. V tom čase sa nám to podarilo a získavali sme nové priateľstvá a spoznávali nové tímy nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Po stúpajúcich nárokoch a veľkom rozšírení štvorkoliek sme v júli 2018 založili občianske združenie. Našim cieľom je naďalej sa snažiť usporadúvať akcie pre štvorkolkárov, pomáhať pri ich organizovaní, nadväzovať nové priateľstvá a pomáhať začínajúcim, ale aj tým už „starým, dobrým“jazdcom.
Team ATV off road Slovakia

Zakladajúci členovia občianskeho združenia

Jarko Minich

Predseda občianskeho združenia

+421 908 763 973


Miška Minichová Černáková

Zakladateľ občianskeho združenia

+421 948 787 333


Ivan Ifko Černák

Zakladateľ občianskeho združenia

+421 915 417 645


Team ATV off road Slovakia

Riadny členovia občianskeho združenia

Jozef Joko Kohút

Člen občianskeho združenia


Ján Hianik

Člen občianskeho združenia


Stanovy

Stanovy občianskeho združenia