ATV off road Slovakia ... štvorkolky, to sme my!
img
Od roku 2013
ATV off road Slovakia

Vážení priaznivci štvorkoliek!

Radi by sme obrátili vašu pozornosť k možnosti darovania 2% z vašich daní pre naše občianske združenie ATV off road Slovakia.
Vďaka vám budeme môcť realizovať malé veci s veľkým srdcom.
Každý príspevok je cenný a prispieva k lepšej budúcnosti pre štvorkolkárov. S vašou pomocou budeme schopní organizovať viac akcií a podporovať spoločné podujatia, ktoré nám umožnia rásť ako komunita.
Váš príspevok môže mať skutočný vplyv na občianske združenie ATV off road Slovakia, ktorého cieľom je schopnosť poskytovať kvalitnú podporu, nadväzovať nové priateľstvá a vytvárať pozitívne zmeny.

ĎAKUJEME!

S vami dokážeme viac!

img
Postup na poukázanie dane

1.  Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. *Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

 • *Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

4.  Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

5.  Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.

 • IČO: 51852195
 • Názov: ATV off road Slovakia o.z.
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Ulica: A. Stodolu 160/8
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101

6.  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech ATV off rad Slovakia o. z.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

1.  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa, resp. 3 % – ak ste v minulom roku aspoň 40 hod vykonávali dobrovoľnícku prácu.

2.  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% resp. 3% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • IČO: 51852195
 • Názov: ATV off road Slovakia o.z.
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Ulica: A. Stodolu 160/8
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101

 

3.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% v prospech ATV off rad Slovakia o. z..

1.  Vyplňte podľa predtlače vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (VI. časť daňového priznania). Ak daňovník, ktorý je právnická osoba, má za príslušné zdaňovacie obdobie predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na podanie vyhlásenia.

2.  Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak že zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

POZOR! 

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Darovacia zmluva môže byť uzatvorená a úhrada daru môže byť najneskôr do termínu podania daňového priznania ( t. j. nemusí byť do 31.12.2023). 

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 • IČO: 51852195
 • Názov: ATV off road Slovakia o.z.
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Ulica: A. Stodolu 160/8
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101

 

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

 • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Správca dane po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur;
 • daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa jednu alebo viac právnických osôb, ktorým môže byť poukázaný podiel zaplatenej dane s uvedením príslušných súm, najmenej vo výške 8 eur pre jedného prijímateľa.

Chcem podpriť občianske združenie

ATV off road Slovakia

Z O ♥ Ď A K U J E M E !
Názov účtu príjemcu
Variabilný symbol
Občianske združenie

ATV off road Slovakia

4000

Sledovatelia

100

Podujatia

10

Ocenenia

1000

Výzvy
Toto nie sú len štvorkolky, toto je ATV off road Slovakia!
Jarko Minich, predseda o.z.
Ďakujeme

našim partnerom

logo-banda-z-jihu