ATV off road Slovakia ... štvorkolky, to sme my!
img
Od roku 2013
ATV off road Slovakia

Darujte nám 2% z dane

Aktivity a činnosť občianskeho združenia ATV off road Slovakia môžete podporiť darovaním 2 % z dane.
Vďaka vám budeme môcť realizovať malé veci s veľkým srdcom.
Cieľom občianskeho združenia ATV off road Slovakia je vyvíjanie činností a aktivít, ktoré budú viesť k skvalitneniu a zlepšeniu

S vami dokážeme viac!

img
Postup na poukázanie dane

pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

 

Poznámky:   Zdroj: www.rozhodni.sk
 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 3. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie***
  a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na daňový úrad (– adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2020. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

 

Zdroj: www.rozhodni.sk

 1. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov na rok 2023 – Nadácia Dobrý skutok. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Pozor

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA FINANCIE vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť výlučne prijímateľovi), môže poukázať len 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1,0% dane.

 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA FINANCIE vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť výlučne prijímateľovi), môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

   Obchodné meno/Názov: Nadácia Dobrý skutok
   Právna forma: nadácia
   IČO/SID: 42446325
   Adresa/Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie ODOŠLITE ELEKTRONICKY V LEHOTE, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.

 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok v zákonnej lehote do 90 dní prevedie sumy, ktoré ste poukázali v prospech vybraného príjemcu/prijímateľov.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Chcem podpriť občianske združenie

ATV off road Slovakia

Z O ♥ Ď A K U J E M E !
Názov účtu príjemcu
Variabilný symbol
Občianske združenie

ATV off road Slovakia

4000

Sledovatelia

100

Podujatia

10

Ocenenia

1000

Výzvy
Toto nie sú len štvorkolky, toto je ATV off road Slovakia!
Jarko Minich, predseda o.z.
Ďakujeme

našim partnerom

logo-banda-z-jihu