ATV off road Slovakia ... štvorkolky, to sme my!

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 8. október 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

ATV off road Slovakia o.z. občianske združenie
A. Stodolu 160/8
971 01 Prievidza
Slovensko
E -mail: ks.daorffovta@yklokrovts
Telefónne číslo: +421 908 763 973

Právny zástupca (zástupcovia) ATV off road Slovakia o.z. občianske združenie:

Jaroslav Minich

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Ministerstvo vnútra SR pod licenciou alebo registračným číslom:

VVS/1-900/90-54140

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.