IBAN príjemcu

SK72 0900 0000 0051 6553 9998

Názov účtu príjemcu

ATV off road Slovakia o.z.

Variabilný symbol

1111

V mene občianskeho združenia ATV off road Slovakia

V mene občianskeho združenia
ATV off road Slovakia

V Á M Z O
Ď A K U J E M E !
V Á M Z O
Ď A K U J E M E !